Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi Tiết Tin

"TUYẾN ĐƯỜNG CỜ ĐẢNG, CỜ TỔ QUỐC"

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Tiên Thọ về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp thìn năm 2024. UBND xã Tiên Thọ triển khai thực hiện “ Tuyến đường cờ Đảng, Cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã.

Thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/05/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số Số 64 -HD/BTGTU ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Kế hoạch số số 159/KH-HU ngày 19/9/2023 của Huyện ủy Tiên Phước về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Căn cứ kế hoạch số 02-KH/UBND ngày 02/01/2024 của UBND xã Tiên Thọ về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp thìn năm 2024. UBND xã Tiên Thọ triển khai thực hiện “ Tuyến đường cờ Đảng, Cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã.


“Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” có chiều dài trên 1km, 150 trụ cờ với 150 lá cờ Đảng, 150 lá cờ Tổ quốc được treo, kinh phí thực hiện là trên 28,5 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương là 16 triệu đồng; nguồn vận động nhân dân đóng góp trên 12,5 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ, người dân trong việc tôn vinh, gìn giữ cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo trên các tuyến đường tại địa phương nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước.

“Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” hoàn thành góp phần làm đẹp mỹ quan trong khu vực trung tâm xã với mục đích là tuyên truyền, vận động giáo dục người dân đề cao tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc; góp phần xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Việc triển khai thực hiện “Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” tại khu vực trung tâm xã thể hiện nếp sống văn minh, vừa mang ý nghĩa chính trị, góp phần giáo dục lòng yêu nước trong và tự hào về Đảng, về dân tộc trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tác giả: Bùi Thị Minh Hải

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
0%
0 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
47.2%
17 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
52.8%
19 Phiếu
Tổng cộng: 36 Phiếu
X

Liên Kết Web

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN THỌ - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Thọ - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập